עמיתאבא רפואת הלב הפתוח ע"ר 580614717, טל': 050-7226292